Brexit atnestās izmaiņas apdrošināšanā

Daudzos apdrošināšanas veidos tiek norādīta polises darbības teritorija, standarta situācijā tā ir Latvija vai Eiropas Savienība, tādēļ jāvērš uzmanība uz izmaiņām attiecībā uz Lielbritāniju.
08.01.2021. Zini Cenu
 
Apdrošināšana, ZiniCenu ©F64 Dmitrijs Suļžics

Šā gada sākumā beidzās Brexit pārejas periods, un Lielbritānija ir pilnībā izstājusies no Eiropas Savienības. Tas ir nesis izmaiņas virknē jomu, tai skaitā arī apdrošināšanā - kādas ir svarīgākās izmaiņas, un kam jāpievērš uzmanība?

Daudzos apdrošināšanas veidos tiek norādīta polises darbības teritorija, standarta situācijā tā ir Latvija vai Eiropas Savienība. Tādēļ gadījumos, ja notiek ceļošana uz Lielbritāniju, sadarbība ar šo valsti, biznesa vai cita veida kontakti, kas var skart apdrošināšanas polisē iekļautos riska segumus, ir vērts pārliecināties, kāda ir polises darbības teritorija un vai tā attiecas arī uz Lielbritāniju - valsti ārpus ES. Primāri uzmanība jāpievērš KASKO, kravas, civiltiesiskās atbildības, nelaimes gadījumu, ceļojumu u.c. apdrošināšanas polisēm.

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Arī pēc izstāšanās no ES Lielbritānija paliek Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, kurā iekļaujas arī Latvijas transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēma jeb OCTA. Tādējādi Latvijas OCTA polišu īpašnieki, izraisot negadījumu Lielbritānijā, saņems OCTA polises aizsardzību, un Latvijas apdrošinātāji izmaksās atlīdzības cietušajiem Lielbritānijā. Tāpat Lielbritānijā ir derīgas arī Zaļās kartes, ja transportlīdzeklim nav OCTA standartlīguma.

Iebraucot Lielbritānijā, uz robežas būtu jāpietiek ar standarta Latvijas OCTA polisi, tomēr nav pilnīgi izslēdzams, ka atsevišķos gadījumos Lielbritānijas robežsargi var lūgt uzrādīt arī Zaļo karti. Tādēļ rekomendējam OCTA polisi ņemt līdzi arī drukātā veidā.

KASKO apdrošināšanas polisēs parasti tiek norādīta polises darbības teritorija, piemēram, Latvija, Baltija, ES, NVS valstis. Dodoties uz Lielbritāniju, aicinām pievērst uzmanību savas KASKO polises darbības teritorijai, t.i., vai apdrošināšanas segums darbosies konkrētajā valstī, šajā gadījumā Lielbritānijā. Neskaidrību gadījumā jāsazinās ar savu apdrošinātāju.

Veselības un ceļojumu apdrošināšana

Latvijas valsts izsniegtā Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) Lielbritānijā turpinās darboties, un Latvijas iedzīvotāji ar to varēs saņemt tādus pašus veselības aprūpes pakalpojumus kā līdz šim.

EVAK karte sniedz Latvijas iedzīvotājiem iespējas saņemt apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību ES, EEZ valstīs, Šveicē un Lielbritānijā, maksājot attiecīgajā valstī noteikto pacienta iemaksu. EVAK sedz izmaksas tikai tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantētos medicīnas pakalpojumus, un tikai tādā apmērā, kā to sniedz arī savas valsts pilsoņiem.

Taču EVAK nesedz ārzemēs veiktās pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, neatlīdzina repatriācijas jeb transportēšanas izdevumus smagas slimības vai nāves gadījumā, tostarp nesedz plānveida medicīnisko pakalpojumu saņemšanu. Tādēļ arī turpmāk, dodoties uz Lielbritāniju, tāpat kā jebkurā citā ārvalstu braucienā, ieteicams iegādāties ceļojumu apdrošināšanu ar konkrētajam ceļojumam piemērotu risku apdrošināšanu.

Pirms iegādāties ceļojumu apdrošināšanas polisi, ieteicams detalizēti izvērtēt savas vajadzības un apdrošinātāju piedāvājumus, jo tie ir mainīti, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju.

!! LAA aicina pandēmijas laikā ļoti kritiski izvērtēt nepieciešamību doties ārvalstu ceļojumā un ievērot visas Latvijā un citās valstīs noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības!!

Kravu un citas biznesa darbības apdrošināšana

Uzņēmējiem jāņem vērā, ka biznesa partneri Lielbritānijā var mainīt savus sadarbības nosacījumus, tai skaitā galvojumu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prasības, kravu piegādes utt. Ieteicams detalizēti pārliecināties par visiem Lielbritānijas juridiskā regulējuma un konkrētās sadarbības nosacījumiem.

Par Latvijas Apdrošinātāju asociāciju

Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir dibināta 1993.gada 12.augustā, tā pārstāv Latvijas apdrošināšanas nozares kopējās intereses, lai veicinātu Latvijas apdrošināšanas nozares attīstību. LAA ir 14 biedri - 8 riska un 6 dzīvības apdrošinātāji, kuri kontrolē >99% no Latvijas apdrošināšanas tirgus. LAA ir Eiropas apdrošinātāju apvienības Insurance Europe biedrs. Kopš 2004.gada darbojas arī asociācijas ombuds jeb ārpustiesas atlīdzību strīdu izskatīšanas institūcija.

 
 
Tiem, kas patlaban ir aktīvi darba tirgū, ir cerības uz algas pielikumu. Arī darbaspēka trūkums gandrīz visās nozarēs patlaban rada spiedienu uz darba devējiem paaugstināt algas, Dainis Gašpuitis, SEB bankas ekonomists